Psykiatri

Forskningsgruppe psykiatri er hovedsakelig engasjert i forskning innen følgende tematiske områder:

1.      Diagnostikk av psykiske lidelser og demens

2.      Psyke og soma

3.      Psykisk helse og kultur

4.      Psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning


Vi vil levere forskningsresultater som har klinisk relevans og høy internasjonal kvalitet innen:

  • Diagnostikk av psykoselidelser og kognitiv svikt ved språkanalytisk tilnærming
  • Somatisk sykelighet ved psykiske lidelser
  • Psykiske forhold ved svangerskap og fødsel 
  • Kulturelle aspekter ved psykiske lidelser i nordnorsk, samisk og russisk kontekst
  • Forekomst av- og prediktorer for psykiske lidelser og rusmiddelbruk (Tromsø og SAMINOR epidemiologiske studier)
  • Effekter av implementering av retningslinjer og evidensbasert behandling

 

Kontaktpersoner innenfor våre tematiske forskningsområder:

Diagnostikk av psykiske lidelser og demens: professor Brita Elvevåg

Psyke og soma førsteamanuensis Anne Høye

Psykisk helse og kulturt: professor emeritus Tore Sørlie

Psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskningt: professor emeritus Tore Sørlie og førsteamanuensis Tordis Sørensen Høifødt 

 

 

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin


Kontakt forskningsgruppeleder:
professor Rolf Wynn


Besøksadresse:
Åsgård sykehus
Bygg 4, plan 0


Postadresse:
Forskningsgruppe psykiatri
Institutt for klinisk medisin
UNN Åsgård
PB 6124
9291 Tromsø