Gastroenterologi og ernæring

Forskningsgruppen skal drive kombinert molekylærbiologisk og tilhørende klinisk forskning med høy internasjonal kvalitet innen fagfeltet gastroenterologi og ernæring.

Gruppen skal danne grunnlaget for spisskompetanse både innen forskning, klinikk og undervisning i fagfeltet

 
Kontakt
 
Telefon:
 
776 26831

Epost:

jon.florholmen@uit.no