Akuttmedisin og anestesiologi

Akuttmedisinsk-anestesiologisk forskningsgruppe er engasjert i forskning i alle deler av anestesiologifagets «fire søyler»:

  1. akuttmedisin
  2. anestesi
  3. intensivmedisin
  4. smertebehandling.

Forskningsprosjektene omfatter eksperimentell laboratorieforskning i fysiologi/patofysiologi, særlig knyttet til aksidentell hypotermi (nedkjøling) og leversvikt. Dessuten drives klinisk forskning innen anestesi, intensivmedisin og smertebehandling, samt klinisk forskning og helsetjenesteforskning på akuttmedisin i Nord Norge og i krigsherjede land i den fattige delen av verden.

Her finner du lenker til våre viktigste forskningsområder:

Den nordnorske overlevelseskjeden (akuttmedisin)   Kontakt: professor I Knut Fredriksen

Klinisk anestesi og intensivmedisin                                Kontakt: professor I Lars-Marius Ytrebø

Eksperimentell hypotermiforskning                               Kontakt: professor I Torkjell Tveita

Smertebehandling                                                             Kontakt: professor I Gunnvald Kvarstein

Traumeepidemiologi                                                         Kontakt: professor II Torben Wisborg

 

Fagmiljøet er sterkt engasjert i undervisningen i de samme fagfeltene på medisinstudiet, gjennom Førstehjelps-uka (første studieår), «Akuttkurset» (fjerde studieår), på lokalsykehus i 5. studieår, på Ferdighetssenteret (siste studieår). Dessuten deltar vi i et pilotprosjekt med tverrfaglig simulering på siste studieår for medisinstudenter, sykepleie- og radiografstudenter. Mange medisinstudenter gjort 5.årsoppgaven med veiledning fra våre ansatte, og flere forskerlinjestudenter er tilknyttet forskningsgruppen.

Institutt for klinisk medisin

 

Kontakt:

Torkjel Tveita

Epost: torkjel.tveita@uit.no