Telemedisin og e-helse

Forskningsaktiviteten i forskningsgruppe telemedisin og e-helse dreier seg hovedsakelig rundt to dimensjoner:

  • Medisinsk informatikk, med hovedvekt på helsearbeideres bruk av helsebaserte IT-systemer,
  • Klinisk rettede prosjekt særlig innen tele-psykiatri/psykologi og klinisk psykiatri/psykologi.

Forskningsgruppen har et utstrakt samarbeid med en rekke eksterne samarbeidspartnere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, blant annet med Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og Tromsø Telemedicine Laboratory som er ett av 14 norske sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI). I tillegg har forskningsgruppen tett samarbeid med flere kliniske avdelinger ved UNN