Forskningsgruppe for medisinsk avbildning

www.medical-imaging.no

Forskningsgruppe for medisinsk avbildning er tilknyttet Røntgenavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge og driver forskning relatert til medisinsk avbilding.