Forskningsgruppe for medisinsk avbildning

www.medical-imaging.no

Forskningsgruppe for medisinsk avbildning er tilknyttet røntgenavdelingen og plastikkrirugisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og driver forskning relatert til medisinsk avbildning og rekonstruktiv kirurgi.