Forskningsgruppe for medisinsk avbildning

Forskningsgruppe for medisinsk avbildning er tilknyttet røntgenavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

For mer informasjon se engelsk versjon av nettsiden på www.medical-imaging.no.

Institutt for klinisk medisin

Kontakt:

Professor Karen Rosendahl

karen.rosendahl@unn.no