Kardiovaskulær forskningsgruppe IMB

Gruppen driver forskning innen kardiovaskulær sykdom og fysiologi ved bruk av intakte dyr, cellestudier og molekylære analyser. Translasjonsaspektet i forskningen reflekteres ved et langvarig samarbeid med flere miljøer ved Institutt for klinisk medisin (IKM) og Universitetetssykehuset (UNN), i hovedsak innenfor hjerte-kar sykdommer og plastisk-kirurgi samt samarbeid med marine forskningsmiljøer.

Om forskningsgruppen

Kardiovaskulær forskningsgruppe består av 23 personer. Den faste vitenskapelige stab består av 4 professorer og 1 førsteamanuensis.

De ikke-permanente vitenskapelige medarbeiderne fordeler seg på: 1 forsker, 2 postdoktorer, 6 doktorgradsstipendiater, 2 mastergradstudenter og 1 forskerlinjestudent (medisin-student). I tillegg er det knyttet 1/2 førstelektorstilling til gruppen. 

Den tekniske stab består av 3 overingeniører og 1 avdelingsingeniør. I tillegg er det 1 administrativ førstekonsulentstilling lokalisert til forskergruppen.

 

På Fjellheisen i Tromsø den 1.april 2011

Jim Lund, Åshild O.Miland, Ellen Aasum, Kirsti Ytrehus, Trine Lund, Flavia Paunas, Thomas V. Andreasen, Knut Steinnes, Anje Höper w/datter, Terje Larsen, Veronika Franekova, James Mercer, Martin Hagve, Karin Akselsen, Anne D. Hafstad, Ahmed Khalid, David Johansen og Neoma T. Boardman.