Kardiovaskulær forskningsgruppe IMB

Gruppen driver forskning innen kardiovaskulær sykdom og fysiologi ved bruk av intakte dyr, isolerte organer, celler, organeller og molekylære analyser. Translasjonsaspektet i forskningen reflekteres ved et langvarig samarbeid med forskningsgrupper både lokalt (Institutt for klinisk medisin (IKM) og Universitetetssykehuset i Nordnorge (UNN)), nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsgruppeleder: Professor Ellen Aasum

Vikarierende forskningsgruppeleder (2023): Anne Hafstad