Metabolisme og nyremedisin

Forskningsgruppen fokuserer på sammenhengen mellom metabolske forstyrrelser og nyresykdom, og betydningen for utvikling av hjerte/karsykdom.

Antallet personer med både kronisk nyresykdom og pasienter i nyreerstattende behandling  er raskt økende. Dette utgjør et problem av stor helseøkonomisk betydning. Vi har fokus på problemstillingen: Er det sammenhenger mellom forstyrrelser i urinsyrenivå, eller i glukose- og lipid metabolismen, når det gjelder økning i blodtrykk, fall i nyrefunksjon og senere utvikling av hjerte- karsykdom?

Vi benytter en epidemiologisk tilnærming, kliniske studier, og også dyreeksperimentelle studier

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin

 

Kontakt

Forskergruppeleder

Professor Marit Solbu