Inflammasjon ved human sykdom

Gruppen jobber med ulike forskningsfelt under paraplyen "Inflammation in human disease” for avklare mekanismene for det medfødte immunapparatets betydning for utvikling av sykdom.

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin

Kontakt

Professor Tom Eirik Mollnes:

tom.e.mollnes@uit.no