Gastrokirurgi

Forskningsgruppeleder for gastrokirurgisk forskningsgruppe er Professor Arthur Revhaug

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin

Kontakt:

Telefon:
7762 6609

Epost:
Arthur.Revhaug@uit.no