Feil på innlogging for blant annet Eduroam og Ephorte - se driftsmeldingen / Login error for Eduroam and Ephorte - see the operational notice

Gastrokirurgi

Forskningsgruppeleder for gastrokirurgisk forskningsgruppe er professor II Øivind Irtun

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin

Kontakt:

Epost: oivind.irtun@uit.no