Gastrokirurgi

Forskningsgruppeleder for gastrokirurgisk forskningsgruppe er professor II Øivind Irtun

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin

Kontakt:

Epost: oivind.irtun@uit.no