Nevromuskulære sykdommer

Nevromuskulær forskningsgruppe er sammensatt av medlemmer fra tidligere nevrologisk avdeling, patologisk anatomisk avdeling, medisinsk genetisk avdeling og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vår prosjektportefølje spenner fra rene kliniske studier til basale molekylære studier av sykdomspatogenese. Forskningsgruppens medlemmer har også tilhørighet til Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved UNN.

 

Institutt for klinisk medisin

Kontakt

Telefon:
7764 5421

Epost:
oivind.nilssen@uit.no