Translasjonell kreftforskning

Translasjonell kreftforskningsgruppe studerer molekylære markører i svulstvevet fra lungekreft, sarkomer og prostatakreft som har betydning for kreftutviklingen. Ved å sammenholde kliniske opplysninger med tilstedeværelsen av disse molekylene kan de gi informasjon om diagnose, prognose og behandlingsrespons. Noen av disse molekylene kan bli framtidige mål for ny kreftbehandling.

Det fokuseres også på effekter av ny kreftbehandling. Prosjektene i forskningsgruppen er basalfaglige, translasjonelle eller rent kliniske. 

Forskningsgruppa er en funksjonell forskningsgruppe som administreres av både Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisink biologi.

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisinsk biologi

 

Kontakt

Lill-Tove Busund
776 27221
 
Roy Bremnes
776 26807