Kardiovaskulær forskningsgruppe IKM

Kardiovaskulær forskningsgruppe ved Institutt for klinisk medisin er tematisk bredt sammensatt og utgjør forskningsporteføljen ved det kardiovaskulære fagfeltet i Hjerte-lungeklinikken ved Universitetssykehuset i Nor-Norge (UNN). Tematisk spenner prosjektene i forskningsgruppen fra basalforskning knyttet til stamceller via klinisk motiverte prosjekter til kvalitetssikring og helsetjeneste-evaluering. En felles basis for den lansiktige forskningsplanleggingen er "Bildedannelse i biologi og medisin". Dette reflekterer betydningen av bildedannende teknologi i de basale prosjektene og viktigheten av alle typer bildedannelse i kardiovaskulær diagnostikk og behandling. Foruten de kliniske avdelingene ved UNN er forskningsaktiviteten lokalisert til cellelaboratorier ved UiT og kardiovaskulær forskningsgruppe er 1 av 3 grupper med oppgaver knyttet til oppbygning og drift av det nye "Store-dyr" laboratoriet ved avdeling for komparativ medisin ved UiT. Forskningsgruppen ledes av professor Truls Myrmel

 

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin

Kontakt

Telefon:
7762 6612
 
Epost: