Kardiovaskulær forskningsgruppe IKM

Størstedelen av den eksperimentelle forskningen gjøres i dag på "Stordyrs lab" med felles infrastruktur med gastroenterologer, basal hjerte-forskningsgruppe og anestesileger. Dette laboratoriet har blitt godt støttet av helsemyndighetene, og er i dag topp moderne og unikt godt utstyrt for store dyreforsøk. Den påfølgende aktivitet i dette laboratoriet vil avhenge av senior forskernes evne til for å tilegne seg finansiering fra utsiden av vår avdeling. Forskningen knyttet til pasienter med koronarsykdom og relaterte prosjekter, er avhengig av en relativt stor populasjon av pasienter med aterosklerotisk karsykdom i Nord-Norge, og vil også avhenge av vår evne til å tilegne oss finansiering, hovedsakelig for å ansette doktorgradsstudenter.

 

Forskningsgruppen ledes av Professor Truls Myrmel

Tilknyttet Institutt for klinisk medisin

Kontakt

Telefon:
7762 6612
 
Epost: