Pediatri

forskerefoto: www.colourbox.no

Det overordnede målet for forskningsgruppen er å oppnå ny kunnskap om barn og ungdoms helse og sykdommer for å bidra til forbedring av behandling og preventive metoder.

Forskningsgruppen driver med forskning innen fagområdene neonatologi, onkologi, infeksjon, revmatologi, allergologi, smerteforskning, barne- og ungdomspsykiatri og utviklingspsykopatologi.

Institutt for klinisk medisin

Kontakt

Telefon:
92455047
 
Epost: