Tumorbiologi

Om forskningsgruppen

Tumorbiologisk forskningsgruppe utfører basal, paraklinisk og klinisk forskning med hovedfokus på munn- og halskreft, men studerer også andre kreftformer. Forskningsgruppa har tatt initiativet til og leder «The Norwegian Oral Cancer Study» (NOROC), en nasjonal studie som involverer de fire hode-halskreftsenterne i Norge.  NOROC studien har underprosjekter som omhandler ulike aspekter ved munn- og halskreft, fra etiologi, prognostiske faktorer, tumor immunologi samt oppfølging og rehabilitering av pasienter med munn- og halskreft. 

I tillegg til NOROC studien har vi prosjekter som fokuserer på rollen til ekstracellulærmatriks proteinet nephronectin i metastase av brystkreft. Vi har også prosjekter som omhandler regulering av proteolytiske enzymer i homeostase og sykdom. Mer utfyllende informasjon om de ulike prosjektene finner du under fanen «Prosjekter».

Forskningsgruppa består av personer med forskjellig kompetanse og forskningserfaring, fra biokjemikere, molekylærbiologer, patologer, tannleger og øre-, nese-, halsleger. Denne komplementære kompetansen utnytter vi i mange av forskningsprosjektene i gruppa.

Tumorbiologisk  forskningsgruppe har et tett samarbeid med andre forskningsgrupper, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Lenker til samarbeidspartnere:

Carmaco

Glycoforum

MEROPS