Tumorbiologi

Tumorbiologisk forskningsgruppe utfører basal og paraklinisk kreftforskning. Gruppen har spesielt fokus på munnhulekreft, men studerer også andre kreftformer. I tillegg undersøkes betydningen av enkelte proteolytiske enzymer for normal homeostase, samt for enkelte ikke-neoplastiske sykdommer.

Om forskningsgruppen

Tumorbiologisk forskningsgruppe utfører basal og paraklinisk forskning med hovedfokus på proteolytiske enzymer. Mange av disse enzymene er involvert i kreftutvikling, men rollen til de enkelte enzymene er kompleks ettersom mange kan virke både hemmende og fremmende på svulstdannelse og spredning av kreftcellene. Målet med forskningen er å få økt kunnskap om disse enzymene slik at dette på sikt kan danne grunnlag for utvikling av nye kreftmedisiner, forbedret diagnostikk eller bedre individtilpasset behandling.

Forskningsgruppen har spesielt fokus på oralpatologi og munnhulekreft, men studerer også andre kreftformer. I tillegg undersøkes betydningen av enkelte proteolytiske enzymer for normal homeostase, samt for enkelte ikke-neoplastiske sykdommer.

Gruppen består av personer med forskjellig kompetanse og forskningserfaring, inkludert klinikere, patologer, tannleger, molekylærbiologer og biokjemikere.  Denne komplementære kompetansen nyttiggjøres i mange av gruppens forskningsprosjekter.

Gruppen har et tett samarbeid med andre forskningsgrupper, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Lenker til samarbeidspartnere:

Carmaco

Glycoforum

MEROPS

Skip to main content