Autofagiforskningsgruppa

Autofagiforskningsgruppa arbeider med hypotesedrevet grunnforskning på autofagi med hovedfokus på mekanismer for selektiv autofagi. Forskningen er relvant for grunnlegende mekanismer som er operative i kreft , demenssykdommer, infeksjoner og betennelsestilstander.

Medlemmer i Autophagy Research Group 2022

I alle prosjektene våre studerer vi spesifikke protein-protein interaksjoner og deres funksjonelle konsekvenser i cellene. Vi studerer kreftceller og normale celler med fokus på autofagi. Autofagi er prosess hvor cella bryter ned egne bestanddeler for å skaffe seg energi og byggesteiner og for å holde bestanddelene friske slik at sykdom ikke oppstår. Vi har bidratt til oppdagelsen av selektiv autofagi som en viktig målrettet prosess som har stor betydning for å holde cellene og dermed organismen frisk. Prosessen kan imidlertid utnyttes av kreftceller og evne til autofagi er viktig for hvor utsatt man er for utvikling av kreft, demenssykdommer og hjerte-kar sykdommer. Vi benytter en rekke biokjemiske-, cellebiologiske og immunologiske verktøy i vår forskning på autofagi, cellesignalering og genregulering. Bioimaging og Proteomikk står sentralt i vår forskning. Vår forskning er støttet av Kreftforeningen og Norges forskningsråd i tillegg til støtte fra UiT.

HeLa celler med farging av p62 som lager membranløse organeller som vi kaller p62 bodies.

p62 er en autofagi reseptor som vi oppdaget hadde den rollen i 2005.

Forskningsgruppeleder
Terje Johansen

Nyheter

- Youtube video om autofagi med Morten

- Podcast med Steingrim om autofagi

-Ny artikkel fra vår gruppe i EMBO Reports om "kapteinen som åpner bunnventilene og flykter fra det synkende skip". FKBP8 er en ny reseptor for autofagi av skadde mitokondrier

-Ny artikkel fra vår gruppe i Journal of Cell Biology om hurtig nedbrytning av autofagi reseptorer ved akutt mangel på aminosyrer

- Artikkel i Nature om autofagi-formidlet nedbrytning av nukleær lamina med to medlemmer av gruppa som medforfattere:

Artikkel i Nature