Molekylær kreftforskningsgruppe

Molekylær kreftforskningsgruppe arbeider med kreftrelatert hypotesedrevet grunnforskning på autofagi, cellesignalering og genregulering.

I alle prosjektene våre studerer vi spesifikke protein-protein interaksjoner og deres funksjonelle konsekvenser i cellene. Vi studerer kreftceller og normale celler med fokus på autofagi. Autofagi er prosess hvor cella bryter ned egne bestanddeler for å skaffe seg energi og byggesteiner og for å holde bestanddelene friske slik at sykdom. Vi har bidratt til oppdagelsen av selektiv autofagi som en viktig målrettet prosess som har stor betydning for å holde cellene og dermed organismen frisk. Prosessen kan imidlertid utnyttes av kreftceller og evne til autofagi er viktig for hvor utsatt man er for utvikling av kreft, demenssykdommer og hjerte-kar sykdommer. Vi benytter en rekke biokjemiske-, cellebiologiske og immunologiske verktøy i vår forskning på autofagi, cellesignalering og genregulering. Bioimaging og Proteomikk står sentralt i vår forskning. Vår forskning er støttet av Kreftforeningen og Norges forskningsråd i tillegg til støtte fra UiT.

Forskningsgruppeleder
Terje Johansen

Nyheter

- Ny artikkel i Nature om autofagi-formidlet nedbrytning av nukleær lamina med to medlemmer av gruppa som medforfattere:

Artikkel i Nature

Skip to main content