Naturstoff - og legemiddelkjemi

Forskningsgruppen i naturstoff- og legemiddelkjemi driver forskning og undervisning innenfor fagområdene medisinsk kjemi og farmasøytisk analytisk kjemi.

For mer informasjon om forskningsgruppen følg lenken til våre engelskspråklige sider.

Bilde av medlemmer av forskningsgruppen
Forskningsgruppe for Naturstoff- og legemiddelkjemi, September 2015

Kontakt:

Gruppeleder 

Førsteamanuensis Terje Vasskog

Institutt for farmasi

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i  Tromsø