Ny kunnskap om måling av stillesitting

Av våre forskere Shaheen Syed, Bente Morseth, Laila Hopstock, Alexander Horsch, 03.07.2020 13:52

Voksne bruker i snitt 60 prosent av sin våkne tid med å sitte i ro. For eksempel på jobb foran PC, hjemme foran tv, eller når vi kjører bil. Fysisk aktivitet gir stor helsegevinst, og lange perioder med stillesitting bør reduseres. Men hvordan måler vi stillesitting?

Bilkjøring
Foto: www.mostphotos

Ulike metoder for å skille mellom stillesitting og om måleren er av

I denne studien brukte vi kompliserte maskinlæringsprosesser for å finne svar på noe ganske enkelt: Har du på deg din aktivitetsmåler – eller har du lagt den fra deg?

I den syvende Tromsøundersøkelsen 2015-2016 bar 6300 Tromsøværinger en aktivitetsmåler i et belte rundt livet. Deltakerne bar aktivitetsmåleren en uke, og skulle bare ta den av ved bading. I tillegg bar 700 deltakere en ekstra aktivitetsmåler på brystet.

Aktivitetsmålere registrerer all din bevegelse. Men er du helt i ro er det vanskelig for måleren å vite om du har måleren på – eller om du har lagt den fra deg på badet. Det finnes ulike metoder for å skille mellom stillesitting og episoder der aktivitetsmåleren er av. Vi ville undersøke hvor gode metodene er.

Ny kunnskap om måling av stillesitting

Måleren på brystet registrerte ikke bare aktivitet, men også hjertesignal. Det gjorde det mulig å skille mellom ekte stillesitting (registrerte ingen aktivitet, men hjertesignal – altså var måleren på, deltakeren var i ro) og episoder der deltaker hadde lagt fra seg måleren (registrerte ingen aktivitet og ingen hjertesignal – altså var måleren av). Med dette som gullstandard «lærte» analysemaskinen å identifisere episoder der måleren er av, med høy presisjon. Slik fant vi at ekte stillesitting ofte blir tolket som at måleren er av. Da ser det ut som vi sitter mindre stille enn vi egentlig gjør.

Forskningsfunnene i denne studien har gitt ny kunnskap om måling av stillesitting, og brukes nå for å utvikle en ny og nøyaktig metode for å skille mellom stillesitting, søvn og perioder der måleren er av.

Måleren på brystet registrerte ikke bare aktivitet, men også hjertesignal. Det gjorde det mulig å skille mellom ekte stillesitting, og episoder der deltaker hadde lagt fra seg måleren. Foto: Stina Grønbeck
Les mer om funnene i forskningsartikkelen: 

Evaluating the performance of raw and epoch non-wear algorithms using multiple accelerometers and electrocardiogram recordings

Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting


Skriv en kommentar