Siste blogginnlegg:

Urfolk- og minoritetsperspektiver i norsk læreplanhistorie – for spesielt interesserte?

Jeg forsker på samisk innhold i skolen, hvor jeg for tiden jobber spesifikt med det samiske innholdet i læreplaner, deriblant Kunnskapsløftet. I denne prosessen har jeg lært at en læreplan aldri bare er en læreplan. De kan blant annet sees på som gjenspeilinger av det samfunnet de er en del av. De kan fortelle oss noe om de verdier som var viktig på den tiden læreplanen ble laget og var i bruk, og hva samfunnet ønsket at elevene skulle lære.I likhet med andre forskningsfelt, er det enkelte forskere som skiller seg ut med noen sentrale bidrag til faglitteraturen. Slik er det også i læreplanforskningen. Og blant disse er det en øredøvende stillhet når det gjelder urfolk- og minoritetsperspektiver i læreplanhistorien.Teksten er skrevet av Kajsa Kemi Gjerpe og publisert på forskning.no. Les den her!
 
Les mer

Av Torjer Andreas Olsen, 14.09.2016 21:18Tildligere blogginnlegg:

"May the sea glisten like pounamu"


Forsker i fellesskap - forsker i whanau