Bolig for studenter

Så fort du har bestemt deg for hvor du vil studere, er det lurt å tenke på hvor du skal bo. Avhengig av studiested, vil du kunne søke studentbolig og/eller finne bosted på det private leiemarkedet.

Studentbolig

Norges arktiske studentsamskipnad er studentenes velferdsorganisasjon som daglig hjelper studentene med blant annet bolig, mat & drikke, trening, barnehage, helse og rådgiving.

Samskipnaden leier ut over 3000 boliger til studenter i Alta, Hammerfest, Harstad, Longyearbyen, Narvik og Tromsø.

Du kan søke om bolig hos samskipnaden gjennom hele året, men det lønner seg å søke før jul for å få bolig til semesterstart i august. Internasjonale studenter, studenter under fylte 23 år, søkere med nedsatt funksjonsevne og studenter med barn prioriteres. Utover det gjelder førstemann til mølla-prinsippet. 

Tips: Søk så tidlig som mulig, og husk at du heller kan si fra deg tilbudet om studentbolig dersom du skulle ønske det på et senere tidspunkt. Søk studentbolig her.

Ved campus Tromsø finner du også Strandvegen Studentheim, en boligstiftelse for ungdom under utdanning. Boligene er fordelt på 5 blokker med til sammen 196 hybler, 13 hybelleiligheter og 53 leiligheter. Du finner mer informasjon om boligtilbud og søknadsprosess på nettsiden.

 

Les hvorfor Samskipnaden anbefaler å søke studentbolig tidligst mulig

Bolig på privatmarkedet

Ser du etter bolig i det private markedet, kan det være lurt å følge med på:
Finn.no
Hybel.no
Facebook-grupper

Har du først funnet hybel, kollektiv eller leilighet i det private boligmarkedet, er det lurt å ha satt seg inn i forhold rundt en privat leieavtale:

Kontrakt
Det anbefales alltid å be om skriftlig leiekontrakt. Leiekontrakten reguleres av husleieloven, og ingen kontrakter kan inngå avtale som gir dårligere rettigheter enn det loven tilsier. Forbrukerrådet har laget en standardkontrakt for leie av bolig som kan lastes ned og benyttes gratis: Forbrukerrådets husleiekontrakt.

Depositum
Ved inngåelse av en leiekontrakt er det vanlig å avtale at man skal betale et depositum. Et depositum er en sikkerhetsstillelse for huseier i tilfelle det foreligger ubetalt husleie eller det har oppstått mangler ved leiligheten. En viktig ting å passe på ved avtale om depositum, er at depositumet alltid skal settes på en egen depositumskonto. En slik depositumskonto kan opprettes hos de fleste banker og verken huseier eller leietaker skal ha tilgang til denne kontoen under leieforholdet. Et depositum skal derfor aldri settes inn på huseiers private konto, og det er huseier selv som skal betale for opprettelsen av kontoen. (Kilde: Jusshjelpa).

Oppsigelse
Vær obs på oppsigelsestiden. Det vanlige er å ha tre måneders gjensidig oppsigelsestid. Leier du rom med adgang til en annens bolig er oppsigelsesfristen normalt én måned.

Forbrukerrådet har ti råd til deg som skal ut i leiemarkedet: Dette må du tenke på når du skal leie bolig.

Har du spørsmål ved leieforholdet, kan du også henvende deg til Jusshjelpa i Nord-Norge som tilbyr gratis rettshjelp.