18 treff:

Rett etter at hun hadde disputert, fikk Berit Kristoffersen HSL-fakultetets formidlingspris for 2014.

... sosialpolitikk/sosiologi 1990 (15) (til toppen av siden) 02.01.1990 Dr.scient. Antonio Jorge Fonseca Antunes.... Jørgen Schou Christiansen Akvatisk biologi 22.05.1992 Dr.scient. Evy Jørgensen Seksjon... biologi 06.11.1992 Dr.scient. Ole Jørgen Lønne Akvatisk biologi 07.11.1992...

Denne siden viser en liste over alle budsjettdisponentene ved UiT med myndighet til å sluttgodkjenne (anvise) økonomiske forpliktelser innenfor tildelte budsjettrammer.

Ved søknader om forskningsfinansiering og ved kontraktsforhandlinger krever flere av finansieringsaktørene ulike opplysninger fra egne eller andre offisielle registre. Opplysninger om UIT og koder som kan kreves er samlet under.

Nordlys hadde onsdag en sak med overskriften «UiT har nesten 100 russiske studenter. Denne uka kommer avgjørelsen om de skal utestenges: – Det vil komme endringer». Ledelsen ved UiT ønsker å presisere at UiT ikke har tatt til orde for å utestenge russiske ansatte og studenter.

On Wednesday, Nordlys had a news article with the headline «UiT has almost 100 Russian students. This week, the decision will be made whether they will be banned: – There will be changes ». The management at UiT would like to emphasize that UiT has not spoken out in favor of excluding Russian employees and students.

UiT is organised in accordance with the rules laid down in the Norwegian Higher Education Act. It is owned by the state and receives its funding directly through the state budget via the Ministry of Education and Research.

UiT has opened its extraordinary admission of Ukrainian refugees in Norway. A large number of master's and bachelor's programs plus Norwegian courses and almost 100 individual courses have now been made available to potential students from the war-torn country.

UiT har åpnet sitt ekstraordinære opptak av ukrainske flyktninger i Norge. En lang rekke master- og bachelorprogram pluss norskkurs og nesten 100 enkeltemner er nå gjort tilgjengelig for potensielle studenter fra det krigsherjede landet. 

Rektoratet har ansvaret for den faglige og administrative ledelsen ved universitetet. Rektor er ansatt på åremål og er daglig leder for UiT sin faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg universitetsstyret fastsetter, jfr. Universitets- og høgskoleloven § 10-1.

...Universitetsdirektør Jørgen Fossland og universitetsdirektørene ved UiO, UiB...

På torsdagens universitetsstyremøte behandles blant annet saken om fremtidig organisering av administrasjonen. Du kan følge møtet via strømming.

The collective monograph “Russland kommer nærmere” (Oslo: Pax Forlag AS, 2014) is one of the results of the Russian-Norwegian scientific mega-projects in history “Neighbourly Asymmetry. Norway and Russia. 1814-2015”. At the end of 2017 the book was translated into Russian, and was published in Moscow (the publishing house Ves Mir) under the title “Sblizhenie: Norvegiya i Rossiya. 1814-1917”.   April 25 2018 the book will be presented in a frame of an international seminar, under the heading «Russia, Norway and the North. Historical relationships». The seminar will take place in the mining town Nikel, situated close to the Russian-Norwegian border.

1-18 av 18 |