8 treff:

... lange sjøvandring i Atlanterhavet og tilbake til elva. Hva overrasket professor Audun Rikardsen...

I en ny doktorgrad har Evert Mul brukt satellitteknologi for å følge bevegelsene til spekkhoggere og knølhval. Han ville finne ut om menneskelige aktiviteter er i konflikt med leveområdene til hvalene.

Klimaendringer og økt menneskelig aktivitet er trusler mot marine pattedyr som lever i Arktis.

... Dr.scient. Audun Håvard Rikardsen Institutt for arktisk og marin biologi 07.11.2000 Dr.med... Fagområdet medisin 15.10.1977 Dr.philos. Audun Øfsti Institutt for Samfunnsvitenskap.... Pål Audun Jensen Avdeling for geologi 08.02.1997 Dr.polit. Margrete Sæther Seksjon...

Prosjekter tilknyttet Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi

... Marie-Anne Blanchet, Norwegian Polar Institute Professor Audun Rikardsen, Department of Arctic and Marine... Audun Stien, AMB (internal member and leader of the committee)   Supervisors Researcher Dr... defence, please send an e-mail to the committe leader Audun Stien (audun.stien@uit.no) before...
1-8 av 8 |