Foto: Stina Guldbrandsen

Rektors stab


Rektors stab skal legge til rette for effektiv drift av universitetsledelsen og utfører arbeidsoppgaver innen følgende hovedområder:

  • Praktisk og administrativ lederstøtte
  • Politisk orientert samfunnskontakt og ivaretakelse av relasjoner til samfunns- og næringsliv, regionalt og nasjonalt
  • Strategiutvikling og – oppfølging
  • Strategisk politisk rådgivning og kommunikasjon
  • Koordinere og bidra til en helhetlig virksomhetsstyring
  • Koordinering av universitetsledelsens interne og eksterne virksomhet og samhandling
  • Utvalgssekretæroppgaver for universitetsstyret
  • Ledelse og koordinering av prosjekter som krysser ulike organisatoriske enheter

Arbeidsoppgavene initieres av universitetsledelsen og er til enhver tid preget av aktuelle prosesser i sektoren og ved UiT, samt oppdrag som gis fra sentrale myndigheter.

Rektors stab består av fem årsverk og ledes av stabsleder Julia Holte Sempler.

Ansatte ved Rektors stab:

[Loading...]