Stab hos rektor og direktør


Rektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen ved universitetet, mens universitetsdirektøren har det øverste administrative ansvaret.

Stab hos rektor og direktør bistår universitetsledelsen innen følgende hovedområder: 

Stabens medarbeidere er i tillegg tilgjengelige rådgivere for universitetsledelsen på daglig basis.

Arbeidsoppgavene i staben er initiert av rektoratet og universitetsdirektøren, og består gjerne av utviklings- og koordineringsfunksjoner og ledelse av prosjekter på tvers av enheter og avdelinger. Staben jobber derfor i nært samarbeid med både den faglige og den administrative virksomheten. 

Stab hos rektor og direktør ledes av assisterende universitetsdirektør.

Ansatte ved Stab hos rektor og direktør:

[Loading...]

Siste nyheter

Informasjon til studenter, ansatte og gjester vedrørende koronaviruset

UiT følger utviklingen av situasjonen når det gjelder utbredelse og håndtering... Les nyhetssaken

Gender Awareness Week 2020 – #GAW2020

Leading up to International Women’s Day on 8, March 2020 at Les nyhetssaken

Evaluering av fellestjenestene
Fellestjenestene leverte sin egenevaluering i begynnelsen av februar, og når er brukerpa... Les nyhetssaken