Foto: Ute Vogel

Stab hos rektor og direktør


Rektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen ved universitetet, mens universitetsdirektøren har det øverste administrative ansvaret.

Stab hos rektor og direktør bistår universitetsledelsen innen følgende hovedområder: 

Stabens medarbeidere er i tillegg tilgjengelige rådgivere for universitetsledelsen på daglig basis.

Arbeidsoppgavene i staben er initiert av rektoratet og universitetsdirektøren, og består gjerne av utviklings- og koordineringsfunksjoner og ledelse av prosjekter på tvers av enheter og avdelinger. Staben jobber derfor i nært samarbeid med både den faglige og den administrative virksomheten. 

Stab hos rektor og direktør ledes av assisterende universitetsdirektør.

Ansatte ved Stab hos rektor og direktør:

[Loading...]

Siste nyheter

– Nord-Norges mest spennende toppstilling er ledig

For aller første gang er rektorstillingen ved UiT utlyst. Det søkes etter en person... Les nyhetssaken

Styrkar det politiske arbeidet

UiT styrkar sitt arbeid knytt til politikk- og samfunnskontakt, og har engasjert Roger Ingebrigts... Les nyhetssaken

Intern høring: De fleste vil fortsatt ha valgt rektor

Høringssvarene fra fakulteter, Studentparlament og fagforeninger er klare: En overvekt vil... Les nyhetssaken