Innsending og behandling av variabellønnsbilag

Innsending og behandling av variabellønnsbilag

Reiser – studenter og eksterne medarbeidere


Digital innsending av lønn- og reisebilag stenges fra 16.12.21

Bakgrunnen for dette er at UiT bytter lønnssystem.

Reiseregninger og lønnsskjema må i en overgangsperiode fra 16.12. til 31.12.21 leveres på papir til det fakultet/institutt/ kontaktperson der avtalen om oppdrag ble inngått.

Studenter leverer reiseregninger til studiekonsulent

Papirbilag vil etter at de er signert og godkjent av den som har budsjettfullmakt bli sendt til: SPOR, Variabel lønn og reise for registering og utbetaling.

Pga. skifte av lønnssystem vil det måtte påberegnes forsinkelse i utbetalinger som sendes inn etter 16.12.

In connection with the change in UIT’s payroll system that comes into effect on 01.01.2022, digital submission of salary and travel vouchers will be stopped from 16.12.21.

Therefore, all expense reports and salary forms during the transitional period (from 16.12. - 31.12.21) must be delivered to contact persons at the faculty/department, where the agreement on assignment was arranged. Students must also submit expense reports to their study consultants.

After signing and approval by authorized budget personnel at faculties/departments, the paper voucher can then be sent to the accounts department: SPOR, Variabel Lønn og Reise for registration and payment.

Due to the system transition, delays in payments submitted after 16.12. should be expected.