Seksjon for økonomi og innkjøp


Seksjonen ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltningen og innkjøp for hele UiT, og bidrar til virksomhetsstyring gjennom økonomiske mål og tiltak. For disse områdene yter vi ledersøtte og administrativ støtte til fagmiljøene.

Økonomi 2020

Omsetning 2020
Bidrags- og oppdragsinntekter for UiT i 2020

UiT Norges arktiske universitet får sitt oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennom årlige tildelingsbrev.

Nærmere informasjon om økonomi, eierskapsforvaltning og leveranser til UiT:

Fellestjeneste innkjøp

 

Informasjon til våre leverandører

Krav til fakturering

Standard innkjøps- og kontraktsvilkår

Arbeidsstøtte for økonomi og lønn

Ansatte ved Seksjon for økonomi og innkjøp:

[Loading...]


Arrangementer


Innkjøpsforum 11. oktober 2022

11. oktober     09:15     TEAMS     Digitalt