Rettsgenetisk senter


Rettsgenetisk Senter (RGS) ved UiT Norges arktiske universitet  er et offentlig DNA-analyselaboratorium. Senteret er blant annet akkreditert for rettsgenetiske analyser, dvs undersøkelser av biologiske spor og personprøver for politi og rettsvesen.

Bakgrunnen for opprettelsen av RGS er Stortingets vedtak om å etablere et nytt offentlig DNA-analyselaboratorium ved UiT Norges arktiske universitet. Vi har fokus på utdanning, forskning og kompetanseoppbygging innen rettsgenetikk. Senteret holder til i MH-bygget plan 9, hvor det er etablert et topp moderne laboratorium for rettsgenetiske analyser. 

Ansatte ved Rettsgenetisk senter:

[Loading...]