Om oss – Senter for fredsstudier (CPS)

Om oss – Senter for fredsstudier (CPS)

Senter for fredsstudier er en enhet ved UiT engasjert i fredsutdanning og fredsforskning.

Vi tilbyr en toårig mastergradsutdanning i fred og konflikttransformasjon. Masterprogrammet er internasjonalt orientert, engelskspråklig, og tar opp studenter fra hele verden.

Du finner mer informasjon om programmet og senteret på våre engelskspråklige hjemmesider. Ta gjerne kontakt med våre ansatte.

Centre for Peace Studies skal:

  • styrke den flerfaglige forskning innen fred og konfliktrelaterte problemstillinger ved UiT 
  • bidra til utvikling av og rekruttering til studier som omhandler fred og konflikt tematikker ved UiT
  • fremme formidling av fred og konfliktrelatert forskning ved UiT
  • bidra til utvikling av samarbeid med utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner samt andre relevante partnere lokalt og internasjonalt innenfor fred og konflikt tematikk
  • bistå institusjons- og fakultetsledelse i spørsmål knyttet til freds og konfliktrelaterte tematikker
  • delta i realiseringen av UiTs bærekraftsatsing og forplikte seg til å promotere og inkorporere FNs bærekraftsmål i sitt virkeE-post: mail@peace.uit.no

Postadresse:
Senter for fredsstudier
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
[Loading...]