Forskning – Senter for fredsstudier (CPS)

Forskning – Senter for fredsstudier (CPS)

Freds- og konfliktforskning er et bredt tverrfaglig forskningsfelt. Våre prosjekter setter søkelys på både lokale og globale forhold. Vi forsker på hvorfor og hvordan konflikter oppstår, måter fred kan bygges og opprettholdes, og hvordan samfunn håndterer kriser.

Vi har 1 prosjekter ved enheten: