Om oss – Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak

Om oss – Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak

«Studieseksjonen» er lokalisert gjennom døren til høyre etter hovedinngangen til UiT Narvik, og fungerer i stor grad som et serviceorgan for studenter og ansatte ved IVT-fakultetet. Seksjonen har blant annet oppgaver innenfor:

  • behandling av søknader om permisjoner, overflyttinger, fritak for fag, særordning på eksamen, klager og begrunnelser
  • tilrettelegging av studiegjennomføringen med individuell utdanningsplan
  • hjelp hvis du plages med selvbetjening i StudentWeb, avmelding påmelding til fag og eksamen
  • veiledning om regelverk, lover og forskrifter m.m.
  • utstedelse av vitnemål

Saker som gjelder undervisning, faglærer o.l. må tas opp med ledelsen på fagområdet som studiet ditt tilhører. Søknader om fritak, krav om begrunnelser, klager, osv. kan sendes sikkert inn via e-dialog: uit.no/om/edialog, eller via e-post til postmottak@ivt.uit.no
E-post: postmottak@ivt.uit.no

Sikker innsending av opplysninger via e-dialog: uit.no/om/edialog[Loading...]