Om oss – Musikkonservatoriet

Om oss – Musikkonservatoriet

Vi utdanner framtidens kulturprofiler

Musikkonservatoriet ved UiT Norges arktiske universitet er en institusjon i drivende utvikling. Vi har sterke fagmiljøer i utøvende, pedagogiske og teoretiske musikk- og dramafag som sørger for at du får en utdanning med høy kvalitet. Tromsø tilbyr et kreativt og spennende læringsmiljø, med et hav av muligheter til å utfolde seg kunstnerisk. Grunnlaget for undervisning og veiledning er kunstnerisk virksomhet, utviklingsarbeid og forskning.

Gjennom våre utdanninger sørger vi for at kunst- og kulturfeltet får selvstendige og trygge utøvere og pedagoger som har evne og vilje til å bidra til utvikling og endring innenfor sine fagfelt. 
Besøksadresse:
Krognessveien 33 

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
UMAK – Musikkonservatoriet         
9037 Tromsø

Telefon og e-post:
Tlf: 77 64 40 00 
E-post: musikkonservatoriet@umak.uit.no
[Loading...]