Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak


Fakultetsadministrasjonen, under ledelse av fakultetsdirektør Øyvind Edvardsen, er inndelt i to seksjoner, hhv Stabs - og forskningsseksjonen og Studieseksjonen.

Stabs- og forskningsseksjonen

Ledes av fakultetsdirektør Øyvind Edvardsen.

Stabs- og forskningsseksjonen sørger for den daglige driften ved fakultetet og yter tjenester til alle ansatte. Seksjonens ansvarsområder er økonomi, personal, tilrettelegging av infrastruktur og kontorstøtte. I tillegg kommer forskningsadministrative tjenester som bl.a. forskergruppene, bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og sekretærfunksjon for Forskningsutvalget (FU). 

Studieseksjonen

Ledes av studiesjef Hege Skarsfjord.

Fakultetet tilbyr masterstudie i rettsvitensskap, LLM-program i havrett samt  ph.d.-program i rettsvitenskap. Studieseksjonen har det administrative ansvaret for disse ved fakultetet.  Det omfatter opptak, informasjon og veiledning, undervisning og prøving, evaluering, studentutveksling og saksbehandling av studiesaker, herunder sekretærarbeid for Studieutvalget (SU).

 

Ansatte ved Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak:

[Loading...]