Utdanning – Institutt for reiseliv og nordlige studier

Utdanning – Institutt for reiseliv og nordlige studier

Instituttet er tilbyr studier og forskning innen reiseliv, medieproduksjon, entreprenørskap, innovasjon, kulturfag og fag knyttet til nordområdene.

Hos oss kan du ta alt fra mindre emner både på engelsk og norsk, til fulle bachelorstudier hvorav to undervises på engelsk. Vår erfaringsbaserte master i Reiselivsledelse har norsk som undervisningsspråk, mens masteren i Tourism studies går på engelsk. Dermed får våre studenter sjansen til å tilegne seg gode engelskkunnskaper – noe som er nyttig i dagens arbeidsmarked.

Er du usikker på hva du vil bli? Se hva noen av våre tidligere og nåværende studenter anbefaler: 

Reiseliv

  

Tourism Studies - Master

  

Medieproduksjon

 

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger