Om oss – Institutt for reiseliv og nordlige studier

Om oss – Institutt for reiseliv og nordlige studier

Leverings- og besøksadresse:
Follumsvei 31
9510 Alta

Postadresse:
9509 Alta

Dekanatet ved HSL-fakultetet ivaretar personal- og økonomiansvar høstsemesteret 2022 for Institutt for reiseliv og nordlige studier. Prodekan John McNicol vil ha et særlig ansvar for instituttet i denne perioden.[Loading...]

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020