Forskning – Institutt for reiseliv og nordlige studier

Forskning – Institutt for reiseliv og nordlige studier

Instituttet har lange tradisjoner som et av de mest produktive forskningsmiljøene i Finnmark og samarbeider med nasjonale og internasjonale aktører fra en rekke institusjoner.

Fagmiljøet er også deltager i VRI-programmet (Virkemidler for regional innovasjon), faglig aktivitet knyttet til forskning, fagutvikling innen arktisk guideutdanning og filmproduksjon.

Vi har 6 prosjekter ved enheten: