Utdanning – Institutt for psykologi

Utdanning – Institutt for psykologi

Institutt for psykologi har Nord-Norges eneste psykologstudium.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Profesjonsstudier (6 år)


PhD-studier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger