Om oss – Institutt for psykologi

Om oss – Institutt for psykologi

Om oss

Institutt for psykologi har ca 100 ansatte og 800 studenter fordelt på fire studieprogrammer. Årsstudiet er det største, tett fulgt av profesjonsstudiet som fører fram til autorisasjon som psykolog. Bachelor og masterstudium i psykologi gir spesialisert kunnskap om psykologiske emner og god forskningskompetanse. Våre forskere gir innsikt i menneskers følelser tanker og atferd gjennom forskning på lykke, seksualitet, smerte og placebo, psykisk helse og psykiske lidelser, tenkning, sansning hukommelse, fordommer, søvn og spiseforstyrrelser.

Organisasjon og ledelse

Institutt for psykologi har instituttråd, en ledergruppe, og ansatt instituttleder. I tillegg har Instituttet et programstyre, en bachelor- og master-, og profesjonskomite.
Kontakt

Epost: post@psyk.uit.no

Institutt for psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø[Loading...]

Møter og utvalg