Forskning – Institutt for psykologi

Forskning – Institutt for psykologi

Les om Forskningsetiske komité ved Institutt for psykologi på en.uit.no/research/ethics/ips.

Vi har 12 prosjekter ved enheten: