Om oss – Institutt for informatikk

Om oss – Institutt for informatikk

Institutt for informatikk (IFI) er lokalisert i Realfagbygget på Campus Tromsø, i Kunnskapsparken Helgeland i Mo i Rana, og i UiT sine lokaler som etableres i Bodø.

Instituttet er organisert i 3 faggrupper samt stab med støttefunksjoner. Totalt har IFI cirka 100 ansatte, hvorav 28 i faste vitenskapelig stillinger. I tillegg har instituttet støttefunksjoner med 6 tekniske og 4 i administrative stillinger. Øvrige er ansatt i ulike midlertidige stillinger på FoU-prosjekt, inkludert 12 postdoktorer eller forskere og om lag 25-30 doktorgradsstipendiater. På studieprogrammene i informatikk er det om lag 420 bachelor- og masterstudenter. Instituttet har et stimulerende og internasjonalt orientert arbeidsmiljø med ansatte fra mange land.

Instituttets mål er å fremme forskning og undervisning i informatikk som en disiplin, å demonstrere lederskap innen våre interesseområder og å bidra til samfunnet gjennom våre utdanninger, forskning, innovasjon og formidling.
Telefon: 776 44056

E-post: administrasjon.ifi@nt.uit.no

Postadresse:

Institutt for Informatikk

Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi

UiT Norges Arktiske Universitet

Postboks 6050 Langnes

9037  TROMSØ

Besøksadresse:

Institutt for Informatikk

Realfagbygget

Hansine Hansens vei 54

Verneombud  Ken Arne Jensen
[Loading...]