Forskning – Institutt for informatikk

Forskning – Institutt for informatikk

Institutt for Informatikk har flere store forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd. Instituttet deltar blant annet i to Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI).

Forskningsaktiviteten ved instituttet retter seg primært mot systemaspekter av distribuerte og parallelle systemer og applikasjoner. Fokuset er på utvikling, anvendelse og eksperimentell testing av modeller, arkitekturer og mekanismer for distribuerte og parallelle applikasjoner. Skalering, ytelse, storskala datasett, heterogenitet og autonomi er eksempler på problemstillinger det forskes på.

Applikasjonsområdene inkluderer høyytelses beregninger, visualisering, verktøy for genomforskning, søk og informasjonsfiltrering, samt telemedisin. Plattformene inkluderer klynger, grids, displayvegger og mobile systemer. Forskerne har sterke internasjonale bånd, og samarbeider med respekterte kolleger innen fagfeltet og tilbringer forskningsterminer internasjonalt på anerkjente forskningsinstitusjoner.

Vi har 10 prosjekter ved enheten: