Forskning – Handelshøgskolen ved UiT

Forskning – Handelshøgskolen ved UiT

Nysgjerringhet, nytenking og nytte i et attraktivt kunnskapsmiljø!

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet har et internasjonalt forskningsfokus med nordområdene som basis.

Det drives forskningsaktivitet innen bedrifts- og næringsøkonomi, markedsforskning, regionaløkonomi, reiseliv, effektivitetsanalyse, markedsanalyse, entreprenørskap, innovasjon og finans. 

Vi har 3 prosjekter ved enheten: