Ansatte – Handelshøgskolen ved UiT

Tilbake til enheten

Ansatte – Handelshøgskolen ved UiT

Abdollahi, Hooman

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Ahmed, Riaz Uddin

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Alm, Siril

Emneansvarlig BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Alteren, Gro

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Alvarstein, Vidar

Høgskolelærer/øvingslærer
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Andersen, Chris Rune

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Andreassen, Ole Egil Distad

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Andreassen, Ole Tom

Førstelektor
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Arnesen, Sarah Lisa

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Baglo, Cathrine

Prosjektleder Dávvirat Duiskkas/Gjenstander i Tyskland/Artifacts in Germany
Sannhets- og forsoningskommisjonen
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

1-10 av 150 | Neste 10 Siste 10