Ansatte – Handelshøgskolen ved UiT

Tilbake til enheten

Ansatte – Handelshøgskolen ved UiT

Skallerud, Kåre

Instituttleder / Professor i markedsføring
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing


Heimly, Finn Steinar

Førstelektor
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Forskningsinteresser:

Sammenhenger mellom læringsutbytte og ulike læringsaktiviteter i høyere økonomisk utdanning

Forklaring på lønnsomhetsforskjeller i avdelinger i kjeder og konsern


Derås, Rune Millan

Konsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Clark, Derek John

Professor i samfunnsøkonomi
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Forskningsinteresser:

The economics of contests

The economics of research and development

Næringsøkonomi

Anvendt spillteori


Lyrek, Trine

Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Loewenstein, George


Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Hannevig, Hilde

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Johansen, Svein Tvedt

Professor
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058262

Engelseth, Per

Professor i logistikk
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik

Jakobsen, Renathe

Stipendiat, organisasjon og ledelse
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Forskningsinteresser:

Har interesse for forskning innen organisering, strategi, styring og ledelse i kommunal sektor.  

 

Publikasjoner:

Skrev masteroppgave hos norsk senter for bygdeforskning, om tilfredshet med lokaldemokrati og tjenestetilbud

http://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-rapport-smaatt-er-godt-den-store-har-det-flott-og-mellomstort-kommer-til-kort

 

Har også interesse for forebyggende helsearbeid, og har et publisert bidrag i Dagens Medisin om lokale skadedata som lokomotiv i det forebyggende helsearbeidet for forebygging av skader og ulykker

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/03/09/lokale-data-forebygger-lidelser/

 

 


1-10 av 183 | Neste 10 Siste 3