Ansatte – Handelshøgskolen ved UiT

Tilbake til enheten

Ansatte – Handelshøgskolen ved UiT

Heimly, Finn Steinar

Førstelektor
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Engelseth, Per

Professor i logistikk
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Saariniemi, Eva Hanneli


Sannhets- og forsoningskommisjonen
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Abdollahi, Hooman

Stipendiat
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Schjølberg, Ove Roy

Førstelektor II
Handelshøgskolen ved UiT i Alta
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Pedersen, Anita Håkegård

Rådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Alta
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Wang, Guanqing Anne

Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
BT3 D221
+4778450175

Drønnen, Merethe

Førsteamanuensis II
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Pedersen, Sven Arne R

Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Simonsen, Børre

Universitetslektor II
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

1-10 av 196 | Neste 10 Siste 6