Ledelse og stab ved ITA


English flag   

Ledelsen ved Avdeling for IT består av IT-direktør, assisterende IT-direktør og seksjonslederne. Ledelsen har det overordnete ansvaret for avdelingen og sikre at aktiviteten støtter opp om styrende dokumenter, strategier og vår visjon:  Avdeling for IT ved UiT skal være en digital drivkraft for kunnskap ved å gjøre studenter og ansatte gode til å utnytte digitale verktøy i utdanning, forskning og formidling.

Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern (FPI) er en stabsenhet som ledes av UiTs sikkerhetssjef.

Mer informasjon om faggruppens leveranser finner du på uit.no/sikkerhet.

Ansatte ved Ledelse og stab ved ITA:

[Loading...]