Rektors stab


Rektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen ved universitetet, mens universitetsdirektøren har det øverste administrative ansvaret.

Stab hos rektor og direktør bistår universitetsledelsen innen følgende hovedområder: 

  • Virksomhetsstyring
  • Samfunnskontakt
  • Administrativ lederstøtte 

Stabens medarbeidere er i tillegg tilgjengelige rådgivere for universitetsledelsen på daglig basis.

Arbeidsoppgavene i staben er initiert av rektoratet og universitetsdirektøren, og består gjerne av utviklings- og koordineringsfunksjoner og ledelse av prosjekter på tvers av enheter og avdelinger. Staben jobber derfor i nært samarbeid med både den faglige og den administrative virksomheten. 

Stab hos rektor og direktør ledes av assisterende universitetsdirektør.

Ansatte ved Rektors stab:

[Loading...]