Foto: Ute Vogel

Stab hos rektor og direktør


Rektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen ved universitetet, mens universitetsdirektøren har det øverste administrative ansvaret.

Stab hos rektor og direktør bistår universitetsledelsen innen følgende hovedområder: 

  • Virksomhetsstyring
  • Samfunnskontakt
  • Administrativ lederstøtte 

Stabens medarbeidere er i tillegg tilgjengelige rådgivere for universitetsledelsen på daglig basis.

Arbeidsoppgavene i staben er initiert av rektoratet og universitetsdirektøren, og består gjerne av utviklings- og koordineringsfunksjoner og ledelse av prosjekter på tvers av enheter og avdelinger. Staben jobber derfor i nært samarbeid med både den faglige og den administrative virksomheten. 

Stab hos rektor og direktør ledes av assisterende universitetsdirektør.

Ansatte ved Stab hos rektor og direktør:

[Loading...]