Seksjon for regnskap


Seksjonen gir brukerstøtte, rådgivning, opplæring og utvikling av prosesser for regnskapsområdet ved UiT.

  • Løpende bokføring, inn- og utbetalinger
  • Drift av fakturamottak
  • Vedlikehold av kontoplan og registre i økonomisystemet
  • Behandling av anleggsmidler, mva og toll
  • Avstemminger og internkontroll
  • Periodisering, tertialregnskap og eksternregnskap
  • Systemforvaltning, -utvikling, brukerstøtte og opplæring
  • Utarbeide rutinebeskrivelser og informasjon om retningslinjer
  • Sikre at eksterne krav blir overholdt

Arbeidsstøtte for økonomi og lønn

Ansatte ved Seksjon for regnskap:

[Loading...]