Ansatte – Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Tilbake til enheten

Ansatte Avdeling for forskning, utdanning og formidling

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Fakultetskontakt for HSL-fakultetet, internasjonalisering og utveksling
Øvre Lysthus 2.03

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Senior kommunikasjonsrådgiver

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

+4777660642
ADM B.335

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seksjonsjef
+4777623368

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjenesten for opptak
+4777646786

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak

Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
+4777644167

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitetLedelse og stab FUF
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UIT
+4777660760

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Alta


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Fellestjenesten for opptak
+4777058391
S308

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak
Øvre lysthus 1.02

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

seniorrådgiver innovasjon og entreprenørskap

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder studentrekruttering og marked, rådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Kirkenes

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Kirkenes

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak
+4777646148

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

seniorrådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver
+4777644262

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Alta

Seksjon for internasjonalt samabeid

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
ADM

Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777660397

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Narvik

Internasjonal rådgiver og institusjonskontakt for Scholars at Risk (SAR)
+4776966603
E E2026

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777645566

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777645260

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777623191

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak
Administrasjonsbygget

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645565

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamensleder
+4777644553

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafiker - Fotograf - Illustratør
+4777623393

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak
+4777644103
Kunstakademiet

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Seksjonssjef
+4777644192

Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Hovedtillitsvalgt Norsk tjenestemannslag
+4777645212

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Narvik

Webutvikler
+4776966590

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø


Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Faggruppe for utdanningskvalitet

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Narvik

Kommunikasjonsrådgiver
+4776966580

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777644966
ADM A.134

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Faggruppe for studieadministrative systemer
+4777646430

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
Fellesadministrasjon B.337

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Faggruppe for studieadministrative systemer

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Narvik

Faggruppe for studieadministrative systemer

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Lærling, Mediedesigner

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777646149

Seksjon for studieadministrasjon
Campus


Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777646456

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder studentrekruttering og marked

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder, Grafiske tjenester
+4777645695

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Webrådgiver
+4777646636

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Alta

Seniorrådgiver

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafisk designer
+4777646843

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Eksamenstjenesten UIT
+4777058241
Campus Harstad

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Alta

Webdesign, Grafisk design, foto, video
+4778450235

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Underdirektør

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafisk formgiver, illustratør
+4777645575

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Opptaksleder

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

+4777646089

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Hammerfest

Eksamenstjenesten UiT
+4778450621
L55 - Hammerfest

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjenesten for opptak
ADM A.220

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Eksamenstjenesten UiT
+4777058211

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjensten UiT
+4777645116

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Førtrykk og trykk
+4777646128
nordlysobservatoriet

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

UiT info

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Narvik

Eksamenstjenesten UiT
+4776966267
Narvik E2019

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Faggruppe for studieadministrative systemer
+4777649179

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Fellestjeneste for opptak
Havnegata 1

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

ADM A.235

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777645981

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

juridisk rådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Alta

seniorrådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Faggruppe for studieadministrative systemer

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Alta

Eksamenstjenesten UiT

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4777648390

Seksjon for kommunikasjon
Campus Alta

Kommunikasjonsrådgiver
+4778450200

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4777645075

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - etter- og videreutdanning og livslang læring

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777645256

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Teorifagbygget, hus 4 4.559

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Innholdsproduksjon

Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

+4777645019

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Alta

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
+4778450145

Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Analytiker
+4777644520

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

seniorrådgiver,utdanningsfeltet
+4777625158
Administrasjonsbygget B335

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

seniorrådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Faggruppe for studieadministrative systemer
+4776966470

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / Koordinator for innreisende utvekslingsopphold

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

+4777644301
Nordlysobservatoriet Nordlysobservatoriet

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
ADM A 338

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Faggruppe for studieadministrative systemer
ADM B.223

Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Konstituert seksjonsleder - Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

UiT info

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Senior kommunikasjonsrådgiver
+4777625257

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus

Førstekonsulent

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafisk formgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus

+4777644891

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver, webutvikler og faggruppeleder for fellestjenesten Kanalforvaltning. Konstituert seksjonssjef fram til 01.09.2024
+4777645906

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777644463

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Fotograf, redigerer
+4777644165

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstenesta UiT
+4777644153
ADM A.105

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus

Juridisk rådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver forskning og innovasjon

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645065

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafisk designer
+4777625202

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

UiT info
+4777648354

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777646437

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4777620870

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgjevar
+4777645066

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Harstad

+4777058109
Campus Harstad

Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
+4777623370

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Avdeling for forskning, utdanning og formidling
Campus Tromsø

Konstituert avdelingsdirektør / stabsdirektør i universitetsledelsen
+4777646817

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus


Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Kirkenes

Seniorrådgiver
+4778450560
Kirkenes

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Internasjonalt samarbeid
+4777644287

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak
+4777646922

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver, kommunikasjonsrådgiver
+4777646503

Seksjon for studieadministrasjon
Campus


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Narvik

Eksamenstjenesten UiT
+4776966234
Narvik E2018A

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Alta

Faggruppe for studieadministrative systemer
Alta B122

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Seksjonsleder

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

EUGLOH, arbeidspakke-koordinator

Seksjon for studieadministrasjon
Campus


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

UiT info

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Rådgiver, utdanningskvalitet

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Internasjonal rådgiving

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Narvik

Rådgiver/Internasjonal koordinator. Mottaksprogram, utvekslingsavtaler, utvekslingsstudenter, inngå avtale med partner universiteter. Kontaktperson for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
Narvik E2021

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Alta

Trykkeriet campus Alta
+4778450220

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus

+4777645651

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

+4777623251

Seksjon for kommunikasjon
Campus Alta

Seniorrådgiver
+4777646105

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777625110

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Konsulent, UiT Info
+4777646692

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Innholdsprodusent

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Internasjonal rådgiver og prosjektleder Mohnprisen
+4777646951

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4777644968

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus


Seksjon for forskning og innovasjon
Campus Tromsø

Juridisk rådgiver ved Seksjon for forskning og innovasjon

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

UiT info

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

+4777646703

Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Juridisk rådgiver
+4777660633