Ansatte – Institutt for teknologi og sikkerhet

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for teknologi og sikkerhet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660247

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660331

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660492

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660339

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660389

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

DCTKI / Flight Instructor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Instituttleder
+4777660329

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Konsulent for TASIC

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus

+4777660358

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

FPARK E 305.1

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Lecturer and Researcher

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646364

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Stipendiat / Luftforurensning

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

+4777625240

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Studiekonsulent

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777645162

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660344

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor Droneteknologi

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660348

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660370

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Studiekonsulent BIB
+4777058131
Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Rådgiver
UTSA

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777058238

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førstelektor profesjonspedagogikk
+4777660739

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Luftfartsfag
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777649180

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

PhD-stipendiat

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Førsteamanuensis
Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Seniorrådgiver
+4777660528

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660622

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660321

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Undervisningsleder ITS / Studieprogramleder luftfartsfag / Universitetslektor luftfartsfag
+4777660352

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor II - Maskiningeniør (Drift og Vedlikeholdsstyring)

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Studieprogramleder Master i Luftfartsfag

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660519

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i Samfunnssikkerhet og miljø
+4777660327

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660789

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

1. Amanuensis innen risikostyring og samf.sikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646809

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus

+4777660527

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Luftfartsfag
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Seksjonssjef Luftfart

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
HARSTAD_HG1 202C

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør, Tillitsvalgt UFF

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660375

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660282

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660624

Institutt for teknologi og sikkerhetInstitutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor i Samfunnssikkerhet

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Studieleder Nautikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

HARSTAD_HG1 202C

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660337

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Tromsø

PhD-kandidat Luftfart/Seksjonssjef - Luftfartsfag

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660328

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660363

Luftfartsfag
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660785

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

bardufoss flystasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Kontorsjef

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Compliance and Safety Manager

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646479

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660490

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646625

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660394

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Postdoc forsker
+4777660308

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø