Ansatte – Institutt for teknologi og sikkerhet

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for teknologi og sikkerhet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Førsteamanuensis
HARSTAD_HG1 202D

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660331

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Stipendiat

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660339

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660389

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

DCTKI / Flight Instructor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Instituttleder
+4777660329

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

FPARK E 305.1

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777625195

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Lecturer and Researcher

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646364

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Stipendiat / Luftforurensning

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Studiekonsulent

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777645162

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660344

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor Droneteknologi

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660348

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660370

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Studiekonsulent BIB
+4777058131
Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

1. Amanuensis
+4777058238

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor i Nautikk
+4777660739

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

+4777625167
bardufoss flystasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777649180

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Førsteamanuensis
Campus Harstad

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Seniorrådgiver

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660622

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660321

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Fungerende instituttleder - Universitetslektor luftfartsfag
+4777660352

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor II - Maskiningeniør (Drift og Vedlikeholdsstyring)

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Studieprogramleder Master i Luftfartsfag

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i Samfunnssikkerhet og miljø
+4777660327

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

CAMO-assistent/flyinstruktør

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660789

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

1. Amanuensis innen risikostyring og samf.sikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646809

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Universitetslektor
HARSTAD_HG1 202C

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør, Tillitsvalgt UFF

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660375

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660282

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660624

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777625178

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor i Samfunnssikkerhet

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646496

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Studieleder Nautikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

HARSTAD_HG1 202C

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660337

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

PhD-kandidat Luftfart/Seksjonssjef - Luftfartsfag

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660328

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660363

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660785

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

bardufoss flystasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Kontorsjef

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Compliance and Safety Manager
+4777625165
bardufoss flystasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660629

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646479

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646625

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660394

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø