Ansatte – Institutt for teknologi og sikkerhet

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for teknologi og sikkerhet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Førsteamanuensis
HARSTAD_HG1 202D

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660331

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660339

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660389

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

DCTKI / Flight Instructor

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Instituttleder
+4777660329

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660290

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777625195

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777625197

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

PhD-kandidat i maskin læring og fornybar energi
+4777644895

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646364

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Stipendiat / Luftforurensning

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Studiekonsulent

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660340

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777645162

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660344

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor Automasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660348

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Studiekonsulent BIB
+4777058131
Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Førstekonsulent
UTSA

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Amanuensis II
+4777058238
Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

+4777625168
bardufoss flystasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor i Nautikk
+4777660739

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

+4777625167
bardufoss flystasjon

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777649180

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

Førsteamanuensis
Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Seniorrådgiver

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660524

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660321

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Universitetslektor luftfartsfag - nestleder ITS
+4777660352

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor II - Maskiningeniør (Drift og Vedlikeholdsstyring)

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777660361

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Faggruppeleder i Sikkerhet / Studieleder Bachlor i Samfunnssikkerhet og Miljø
+4777660327

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660789

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad

1. Amanuensis innen risikostyring og samf.sikk

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Campus Harstad

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777660368

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660375

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør
ADM

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Associate Professor in Advanced Maritime Vessel Operations
+4777660282

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777625178

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Studieleder Nautikk

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Harstad


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660337

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

PhD-kandidat Luftfart/Seksjonssjef - Luftfartsfag

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Professor
+4777660328

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660363

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660785

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

bardufoss flystasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

Kontorsjef

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Compliance and Safety Manager
+4777625165
bardufoss flystasjon

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777646625

Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø

+4777660394

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Assisterende Skolesjef UTSA

Luftfartsfag
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Flyinstruktør