Ansatte – Institutt for informatikk

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for informatikk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Studierådgiver

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Instituttleder
Realfagsbygget A223

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644038

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644098

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645665

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Associate Professor
+4777644630

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644044

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777644058
Realfagbygget

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoctoral Research Fellow

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645678

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

+4777644222

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Studierådgiver
+4777644056

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikkInstitutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644032

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Universitetslektor
Realfagsbygget

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Centre for New Antibacterial Strategies
+4777646316

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644096

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777625203
REALF A229

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Teknisk Kompetansegruppe (TK)

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Kontorsjef

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644047

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644040

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Teknisk Kompetansegruppe (TK)

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Leder Teknisk Kompetansegruppe (TK)

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat i helsedata (epidemiologi)

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

+4777645693

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645694

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645696

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777645698

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

+4777644527

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk


Visiting professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644126

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777644162

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777644438

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644048

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor / Helseteknologi
+4777644760