Ansatte – Institutt for informatikk

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for informatikk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for informatikk
Campus

PhD Fellow

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646320

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Studierådgiver

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Instituttleder
Realfagsbygget A223

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644038

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Hjelpelærer for INF-1400

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644630

Institutt for informatikk
Campus Mo i Rana, Annet

Førstelektor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644044

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus


Institutt for informatikk
Campus


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
REALF A 274

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus

+4777645193

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645678

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for informatikk
Campus Bodø, Annet

Studieleder, informatikkutdanningen i Nordland

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Bodø, Annet

Førsteamanuensis
Bodø

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Studierådgiver
+4777644056

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777646341

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644032

Institutt for informatikk
Campus Mo i Rana, Annet


Institutt for informatikk
Campus Mo i Rana

Førsteamanuensis Informatikk
+4777620895

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Centre for New Antibacterial Strategies
+4777646316

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644096

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

+4777644196

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Teknisk Kompetansegruppe (TK)

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Kontorsjef

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644047

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor
+4777644040

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

PhD Research Fellow
+4777660498

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Teknisk Kompetansegruppe (TK)

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Overingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Leder Teknisk Kompetansegruppe (TK)

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Bodø, Annet


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Universitetslektor / Forsker

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat i helsedata (epidemiologi)

Institutt for informatikk
Campus Bodø, Annet


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645693

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645694

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

PhD-stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645696

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645698

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644527

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Forsker
+4777644713

Institutt for informatikk


Professor at large

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

+4777646697

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Forsker ved AI4Europe Prosjekt
+4777644126

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646329

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Forsker
+4777644162

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i Informatikk
+4777646332

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646330

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644048

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Postdoctor in Computer Science

Institutt for informatikk
Campus

+4777645131

Institutt for informatikk
Campus Tromsø

Professor / Helseteknologi
+4777644760