Ansatte – Seksjon for personal og organisasjon

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for personal og organisasjon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver HMS

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Fastlønn, SPK, Lønnskjøring

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabellønn og reise.

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise
+4777646558
brus

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Rådgiver
+4778450258

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver variabel lønn og reise

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Førstekonsulent
+4777646278

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

HMS-rådgiver / sentral strålevernkoordinator
+4777644910

Seksjon for personal og organisasjon
Campus


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
Administrasjonsbygget A 334

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

seniorkonsulent- Innkrevning av refusjonsberettiget fravær og permisjoner
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Fastlønn, lønnskjøring, ompostering og avstemming lønn

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Harstad

Seniorrådgiver
Harstad Havnegata 1

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
Nordlysobservatoriet Plan 1 110

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorkonsulent
+4777644605
Teorifagbygget Hus 4 4.556

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

BRUS-bygget BU 428

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

+4777645519

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder lønn. Nettskjema, Tidregistrering
+4777644997

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

NOBS 112

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Leder for lønnstjenesten
+4777644992
Nordlysobservatoriet Gulbygget

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver, Personal- og økonomi området
+4777645858

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Personalrådgiver
Teorifagbygget Hus 4 4560

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver HMS
+4777623222

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Fastlønn, PagaWeb,utviklingsoppgaver, lønnskjøring
+4777623230
BRUS BU 436

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver. Fagfelt: Lønn utland, FoU termin-NAV skjema utland.
+4777644946
NOBS - Prestvannvegen 40 105

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / jurist

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver, lønn utland.
+4777646986
Nordlysobservatoriet 103B

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Rådgiver

Seksjon for personal og organisasjon
Campus


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777623233
Administrasjonsbygget 311

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777644849
BRUS-bygget 451

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

stedfortreder for seksjonsleder

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder Variabel lønn og Reise

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver - faggruppe lønn
+4777623232
NOBS 103B

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise
NOBS 109

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder personal

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver - faggruppe personal
+4777645786
Teorifagbygget, hus 4 4562

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

rådgiver

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder HMS og beredskap

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777645809

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabellønn og reise.
Nordlysobservatoriet 222

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Harstad

Rådgiver
+4777058116
Campus Harstad

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Seniorrådgiver/koordinator for arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap ved administrasjonen på UiT
+4778450325
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
+4777644913

Seksjon for personal og organisasjon
Campus


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777644943

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
Teorifagbygget Hus 4 4.560

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Prosjektleder for forbedringsprosessene

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

personal- og organisasjonssjef

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Ferie, ferieregnskap, avstemming lønnsregnskap og SPK
+4777644948
BRUS- bygget BU 434

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645767