Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777644387

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Harstad

Rådgiver
+4777058269
Campus Harstad

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Rådgiver, ph.d.-utdanningen
+4777646018

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777644586

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Leder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved BFE-fakultetet
+4777644983

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Rådgiver i forskningsformidling

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Individuell tilrettelegging ved ekamen, klagebehandling sensur, eksamensarbeid.
+4777646010

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Rådgiver på ekstern prosjektfinansiering

Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777623301