Ansatte – Ledelse og stab ved ITA

Tilbake til enheten

Ansatte – Ledelse og stab ved ITA

Isaksen, Christian

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Mathisen, Kai

Assisterende IT-direktør
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Mengkrogen, Elise

Seniorrådgiver
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Skadsem, Marte Karidatter

Sikkerhetssjef (CISO) - Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Slettjord, Lars

Senioringeniør - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen