Ansatte – Ledelse og stab ved ITA

Tilbake til enheten

Ansatte – Ledelse og stab ved ITA

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Ørsje, Stig

IT-direktør
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Hansen, Silje Maria

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Pettersen, Ørjan Dypvik

Faggruppeleder - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Slettjord, Lars

Senioringeniør - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Isaksen, Christian

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen

Mathisen, Kai

Assisterende IT-direktør
Ledelse og stab ved ITA
Fellesadministrasjonen