Danielsen, Erlend Alexander

Avdelingsingeniør
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emanuelsen, Per Ivar

Overingeniør - Tromsø geofysiske observatorium (TGO)
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Gulbrandsen, Njål

Forsker
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Hansen, Bjørnar

Overingeniør / TGO
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Heino, Erkka Petteri

Forsker
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Holmeslet, Henning Edvard

Vit. assistent
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Husøy, Bjørn Ove

Elektronikk / TGO
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Johnsen, Magnar Gullikstad

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO)
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Seiness, Håkon Johan

Overingeniør
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Tungen, Mali

Tekniker
Tromsø Geofys Observator
Fakultet for naturvitenskap og teknologi